داغداغان داغداغان .

داغداغان

دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج استاتیک میکسر و پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب صنایع غذایی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب خاکستری، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب دامداری و تصفیه پساب مرغداری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه پساب صنعتی، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و پکیج تصفیه پساب کارخانه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج shamimsharif چربی گیر، فروش پکیج تصفیه فاضلاب و فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی اشاره کرد. برای خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی و خرید دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۲:۲۰:۴۹ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه مخزن سپتیک تانک و دستگاه چربی گیر

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، پکیج RO، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش و پکیج تصفیه پساب پتروشیمی میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه ازن زن، فروش پکیج فلتر شنی، فروش پکیج ونتوری و فروش پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج ازن ساز را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های shamimsharif خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید پکیج آشغال گیر، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه، خرید دستگاه کنترل ولو، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش و خرید پکیج دوزینک پمپ کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۲:۱۲:۴۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی و دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه پساب مرغداری و پکیج تصفیه پساب شهری میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج دوزینک پمپ، فروش دستگاه ازن ژنراتور، فروش دستگاه تصفیه پساب مسکونی، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف پساب دامداری، فروش دستگاه استاتیک میکسر و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه ازن ژنراتور، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج پمپ تزریق، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی و پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه منهول فاضلاب و خرید دستگاه تصفیه پساب شهری می باشد. برای خرید دستگاه چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۵۵:۱۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب آبکاری، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و دستگاه منهول فاضلاب

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب کارواش، تصفیه پساب مسکونی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و تصفیه پساب نساجی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه فلومتر، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه ازن ژنراتور و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه توانسته نقش خود در تصفیه فاصلاب شمیم شریف تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی و فروش پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج فلتر شنی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه و خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۳۱:۲۹ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه پساب قالیشویی، تصفیه فاضلاب کشتارگاه و تصفیه پساب کشتارگاه می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه ونتوری و پکیج پمپ تزریق توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه فلومتر، فروش پکیج ونتوری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی و فروش دستگاه تصفیه پساب صنعتی اشاره کرد. تصفیه فاصلاب شمیم شریف برای خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید پکیج آشغال گیر، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید پکیج فلومتر، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۲۴:۰۷ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه استاتیک میکسر، پکیج تصفیه پساب خاکستری و دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج RO، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج ونتوری، دستگاه استاتیک میکسر، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه و دستگاه تصفیه پساب میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، فروش پکیج فلومتر، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، فروش دستگاه دوزینک پمپ، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج ونتوری، پکیج تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج استاتیک میکسر و دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شمیم شریف دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید دستگاه آشغال گیر و خرید دستگاه ازن ژنراتور کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۰۵:۵۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و دستگاه کمپروسور بیمارستانی

شرکت تصفیه پساب شمیم تصفیه فاصلاب شمیم شریف شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب دامداری، تصفیه پساب خاکستری، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب نساجی، تصفیه پساب مسکونی و تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه منهول فاضلاب، پکیج کنترل ولو، پکیج زئولیت، پکیج دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه دیفیوزر هوادهی و پکیج تصفیه پساب خاکستری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شهری، فروش پکیج فلومتر، فروش دستگاه ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید دستگاه فلتر شنی، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه استاتیک میکسر و خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۵۴:۵۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج استاتیک میکسر، دستگاه ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری و پکیج تصفیه پساب بیمارستانی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه ازن ژنراتور، پکیج زئولیت، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری و دستگاه تصفیه پساب صنعتی میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه تصفیه پساب شهری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه پساب دامداری و فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه پمپ تزریق، دستگاه ازن ساز، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج فلتر شنی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید پکیج شرکت شمیم شریف تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج فلومتر و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. برای خرید پکیج ونتوری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و خرید پکیج تصفیه پساب نساجی کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۳۶:۰۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه فلتر شنی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و دستگاه ازن ژنراتور

اگر شما هم قصد خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب و خرید پکیج ازن ساز دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif یکی از تجهیزات دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، دستگاه کنترل ولو، پکیج تصفیه پساب مسکونی، دستگاه کلر زن، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری و دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی را به راحتی خریداری تصفیه فاصلاب شمیم شریف کنید. شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه پساب کارواش، تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه پساب خاکستری، تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه فاضلاب کارواش و تصفیه پساب کاغذسازی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه ازن ژنراتور، دستگاه فلومتر، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج کنترل ولو، دستگاه تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه پساب کارخانه و پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه پساب آبکاری، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، پکیج کنترل ولو، دستگاه پمپ تزریق و دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج تصفیه پساب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج ازن ساز، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه و خرید پکیج فلتر شنی با خیال راحت از سایت شمیم شریف دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۲۸:۵۷ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری و دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه پساب صنعتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی و خرید پکیج دوزینک پمپ یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، پکیج پمپ تزریق، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج کلر زن و پکیج منهول فاضلاب هستید قطعا شرکت شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی و خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی می شرکت شمیم شریف باشد. از جمله محصولات شرکت shamim sharif میتوان به پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، پکیج ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب شهری و پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در دسترس است. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف فروش پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش پکیج کلر زن، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، فروش پکیج ونتوری و فروش دستگاه استاتیک میکسر را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه پساب کارخانه و دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۵۳:۵۸ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)