داغداغان داغداغان .

داغداغان

پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه ونتوری

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه پساب نساجی، تصفیه پساب مرغداری، تصفیه فاضلاب آبکاری و تصفیه پساب پتروشیمی تصفیه فاصلاب شمیم شریف می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه منهول فاضلاب، پکیج کلر زن، پکیج تصفیه پساب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و دستگاه تصفیه فاضلاب شهری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب، فروش دستگاه ونتوری، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج تصفیه فاضلاب، فروش پکیج تصفیه پساب صنعتی، فروش پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و فروش دستگاه ازن زن اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید دستگاه کمپروسور بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه منهول فاضلاب و خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۵۸:۲۱ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب شهری، پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه پساب نساجی و دستگاه چربی گیر

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب، تصفیه پساب نساجی، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه پساب کارخانه و تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج استاتیک میکسر، پکیج ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه پساب مرغداری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، فروش دستگاه زئولیت، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش پکیج تصفیه فاضلاب و فروش دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی اشاره کرد. برای خرید پکیج پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه RO، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج تصفیه پساب شهری و خرید پکیج ازن زن میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۲۵:۲۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و پکیج تصفیه پساب شهری

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه پساب قالیشویی و تصفیه فاضلاب مرغداری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه ونتوری، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و پکیج تصفیه پساب خاکستری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری، فروش دستگاه ونتوری، فروش پکیج ازن ساز، فروش پکیج فلتر شنی، فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و فروش دستگاه دوزینک پمپ اشاره کرد. برای خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری و خرید پکیج تصفیه شمیم شریف فاضلاب نساجی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۴۰:۴۵ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه پمپ تزریق و دستگاه تصفیه پساب دامداری

یکی از دغدغه های مهم در خرید دستگاه RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و خرید دستگاه منهول فاضلاب یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه آشغال گیر، پکیج تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و پکیج منهول فاضلاب هستید قطعا شرکت شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاصلاب شمیم شریف ازن زن، خرید پکیج چربی گیر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف میتوان به پکیج تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج دیفیوزر هوادهی، دستگاه فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه RO و دستگاه منهول فاضلاب اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در دسترس است. شرکت shamim sharif فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج تصفیه پساب شهری، فروش پکیج تصفیه پساب کارواش و فروش دستگاه ازن ساز را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و پکیج تصفیه پساب پتروشیمی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۳۷:۵۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ونتوری، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و دستگاه استاتیک میکسر

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب دامداری، دستگاه تصفیه پساب، پکیج کنترل ولو، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و پکیج تصفیه فاضلاب میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه کنترل ولو، فروش دستگاه تصفیه پساب آبکاری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج پمپ تزریق، فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی و فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج استاتیک میکسر، دستگاه کلر زن، دستگاه ازن زن، پکیج کلر زن، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه ازن ژنراتور و پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه دوزینک پمپ، خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج منهول فاضلاب و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شرکت شمیم شریف مسکونی، خرید پکیج تصفیه پساب و خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۳۸:۵۷ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج فلومتر، پکیج منهول فاضلاب و پکیج RO

اگر شما هم قصد خرید دستگاه کلر زن، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید دستگاه تصفیه پساب مسکونی، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش و خرید دستگاه ازن زن دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان یکی از تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه فلتر شنی، دستگاه زئولیت، دستگاه استاتیک میکسر و پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری را به راحتی خریداری کنید. شرکت shamim sharif یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه پساب خاکستری و تصفیه فاضلاب دامداری است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج استاتیک میکسر، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه تصفیه پساب کارواش، دستگاه کلر زن و پکیج تصفیه پساب بهداشتی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه شمیم شریف تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج RO، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه منهول فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و پکیج تصفیه پساب قالیشویی تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه پمپ تزریق با خیال راحت از سایت شمیم شریف خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۵۷:۵۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب دامداری و دستگاه فلومتر

شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه پساب بهداشتی، تصفیه پساب مسکونی، تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه پساب قالیشویی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه پمپ تزریق، پکیج پمپ تزریق، دستگاه کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج چربی گیر و دستگاه تصفیه پساب مسکونی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، فروش پکیج ازن ساز، فروش شرکت شمیم شریف پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج آشغال گیر و فروش دستگاه آشغال گیر اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج ازن ژنراتور و خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۴۸:۵۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی و دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی

از جمله شرکت های مطرح در shamimsharif زمینه تولید پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه دوزینک پمپ، دستگاه تصفیه پساب و پکیج استاتیک میکسر میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه فلتر شنی، فروش دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، فروش پکیج ونتوری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شهری، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج کلر زن و فروش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب شهری، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی، خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری و خرید پکیج فلتر شنی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه ازن زن، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۳۶:۰۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب کارواش و پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی و پکیج تصفیه پساب شهری میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، فروش دستگاه فلتر شنی، فروش دستگاه ازن زن، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش و فروش دستگاه دیفیوزر هوادهی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب شرکت شمیم شریف قالیشویی، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج فلتر شنی و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید دستگاه دوزینک پمپ، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی و خرید پکیج تصفیه پساب کارواش می باشد. برای خرید پکیج منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج ازن زن، خرید پکیج کلر زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و خرید پکیج RO کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۲۰:۵۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه پمپ تزریق، پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، دستگاه تصفیه پساب و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج دیفیوزر هوادهی، فروش پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و فروش پکیج تصفیه پساب بیمارستانی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه پساب صنعتی، دستگاه کنترل ولو، پکیج فلومتر، پکیج ازن زن و پکیج تصفیه پساب مسکونی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید دستگاه کنترل ولو، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک و خرید دستگاه تصفیه پساب شهری می باشد. برای خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۳۷:۱۲ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)