داغداغان داغداغان .

داغداغان

دستگاه ونتوری، دستگاه آشغال گیر، دستگاه چربی گیر و پکیج تصفیه پساب دامداری

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج زئولیت و دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش پکیج RO، فروش پکیج کلر زن، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، فروش دستگاه منهول فاضلاب و فروش دستگاه تصفیه پساب قالیشویی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج فلتر شنی، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه پساب صنعتی و پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه شمیم شریف پساب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش و خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه کافی است به سایت shamim sharif دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۴۶:۰۱ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج پمپ تزریق، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی و پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب دامداری، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب شهری، تصفیه پساب کاغذسازی و تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، دستگاه تصفیه پساب کارخانه، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب مسکونی، دستگاه تصفیه تصفیه فاصلاب شمیم شریف فاضلاب کشتارگاه و دستگاه ونتوری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج تصفیه پساب کارواش، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش پکیج تصفیه پساب، فروش پکیج تصفیه فاضلاب، فروش پکیج زئولیت، فروش پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شهری اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید پکیج تصفیه پساب کارواش، خرید پکیج دوزینک پمپ، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۰۸:۴۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب مرغداری و پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب shamimsharif دامداری، تصفیه پساب دامداری، تصفیه فاضلاب خاکستری، تصفیه پساب بهداشتی و تصفیه پساب کارواش می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه پساب، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج زئولیت، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، پکیج کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری و پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج ازن ساز، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه پساب مرغداری، فروش دستگاه چربی گیر، فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله اشاره کرد. برای خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی و خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۰۴:۳۲ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج تصفیه فاضلاب و دستگاه زئولیت

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، دستگاه کلر زن، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج چربی گیر میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت shamim sharif که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه پساب شهری، فروش پکیج شرکت شمیم شریف تصفیه پساب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه دوزینک پمپ، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و فروش دستگاه زئولیت می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید پکیج پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید دستگاه دیفیوزر هوادهی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد. برای خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید پکیج کلر زن و خرید پکیج منهول فاضلاب کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۸:۱۹:۵۴ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن زن، پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی

اگر شما هم قصد خرید پکیج تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب شهری، خرید پکیج فلومتر، خرید دستگاه استاتیک میکسر، خرید دستگاه کلر زن، خرید پکیج چربی گیر و خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان یکی از تجهیزات پکیج مخزن سپتیک تانک، دستگاه ازن زن، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج RO، دستگاه فلتر شنی و پکیج استاتیک میکسر را به راحتی خریداری کنید. شرکت shamim sharif یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب مرغداری و تصفیه پساب قالیشویی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج کنترل ولو، پکیج کلر زن و دستگاه تصفیه پساب کارخانه دست پیدا کند. کیفیت پکیج کمپروسور بیمارستانی، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه تضمین توسط شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید پکیج تصفیه پساب دامداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری و خرید شمیم شریف پکیج تصفیه پساب کارخانه با خیال راحت از سایت شمیم شریف خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۷:۱۸:۵۹ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی و پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب بهداشتی و تصفیه تصفیه فاصلاب شمیم شریف پساب شیرابه زباله می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج فلومتر، پکیج ازن ساز، دستگاه تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه ازن ژنراتور، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی و پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه آشغال گیر، فروش پکیج ازن زن، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و فروش پکیج تصفیه فاضلاب اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج کلر زن، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۷:۱۴:۰۸ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج فلومتر، دستگاه کلر زن، دستگاه تصفیه پساب و دستگاه تصفیه پساب کارخانه

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب قالیشویی و تصفیه پساب دباغی و چرم سازی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و پکیج تصفیه پساب کشتارگاه توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش پکیج کمپروسور بیمارستانی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، فروش دستگاه تصفیه فاصلاب شمیم شریف تصفیه پساب کارخانه، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه و فروش پکیج آشغال گیر اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری و خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۶:۳۱:۴۱ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج دوزینک پمپ، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه کلر زن، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و دستگاه تصفیه پساب صنعتی میتوان به شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، فروش دستگاه زئولیت، فروش پکیج تصفیه پساب کارواش، فروش دستگاه استاتیک میکسر، فروش پکیج تصفیه پساب دامداری، فروش دستگاه تصفیه پساب شهری و فروش پکیج تصفیه پساب شهری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاصلاب شمیم شریف تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و پکیج تصفیه فاضلاب کارواش را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید دستگاه RO، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شهری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه پساب بهداشتی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب نساجی، خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی و خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه کافی است به سایت شمیم شریف دانش بنیان مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۴۲:۱۸ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج فلومتر، پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج فلتر شنی و دستگاه پمپ تزریق

اگر شما هم قصد خرید دستگاه ازن زن، خرید دستگاه تصفیه پساب شهری، خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و خرید پکیج تصفیه پساب کارواش دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif یکی از تجهیزات پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب، دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه تصفیه پساب شهری و پکیج RO را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب مرغداری، تصفیه فاضلاب کارواش، تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه پساب تصفیه فاصلاب شمیم شریف آبکاری، تصفیه پساب کارواش و تصفیه پساب شیرابه زباله است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج آشغال گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، پکیج ازن ژنراتور، دستگاه ازن زن، دستگاه RO، دستگاه تصفیه پساب کارواش و پکیج تصفیه پساب قالیشویی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب شهری، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه و پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی تضمین توسط شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه ازن زن، خرید پکیج ازن زن، خرید دستگاه تصفیه پساب صنعتی، خرید پکیج تصفیه پساب نساجی، خرید پکیج فلومتر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری با خیال راحت از سایت شمیم شریف خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۵:۰۱:۰۸ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب کارخانه، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه پساب بهداشتی و پکیج تصفیه پساب قالیشویی

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه ونتوری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید پکیج مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارواش یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج زئولیت، پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی و دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی هستید قطعا شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب، خرید پکیج تصفیه پساب پتروشیمی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه کلر زن، خرید دستگاه ازن ساز، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و خرید دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله می باشد. از جمله محصولات شرکت shamim sharif میتوان به دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه RO، دستگاه تصفیه پساب آبکاری، دستگاه دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه کلر زن و دستگاه ازن زن اشاره کرد که به راحتی در سایت شمیم شریف در دسترس است. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف فروش پکیج تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، فروش دستگاه آشغال گیر، فروش پکیج تصفیه پساب کارواش، فروش پکیج RO، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه تصفیه پساب خاکستری، پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه آشغال گیر، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج تصفیه پساب آبکاری انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ساعت: ۰۴:۱۹:۰۹ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)