داغداغان داغداغان .

داغداغان

پکیج استاتیک میکسر، پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه تصفیه پساب صنعتی و دستگاه ازن ساز

شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب صنعتی، تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، تصفیه فاضلاب و تصفیه فاضلاب پتروشیمی می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج کنترل ولو، پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی، دستگاه تصفیه پساب نساجی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی و پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، فروش پکیج تصفیه پساب شهری، خرید ازن ساز صنعتی فروش دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش دستگاه تصفیه پساب آبکاری، فروش دستگاه تصفیه پساب خاکستری و فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی اشاره کرد. برای خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج کلر زن، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک و خرید دستگاه ازن زن میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif دانش بنیان مشاهده محصولات متنوع شرکت shamim sharif تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۷:۵۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج ونتوری، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و پکیج مخزن سپتیک تانک

شرکت shamim sharif یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب، تصفیه پساب پتروشیمی، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و تصفیه فاضلاب کشتارگاه می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج منهول فاضلاب، دستگاه چربی گیر، پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله و پکیج آشغال گیر توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش دستگاه تصفیه فاضلاب پتروشیمی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، فروش پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش دستگاه کنترل ولو و فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب شمیم شریف دباغی و چرم سازی، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه آشغال گیر، خرید دستگاه منهول فاضلاب و خرید دستگاه دوزینک پمپ میتوانید با مراحعه به سایت shamim sharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۵:۴۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، پکیج تصفیه پساب صنعتی، دستگاه دیفیوزر هوادهی و پکیج فلتر شنی

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه استاتیک میکسر، دستگاه تصفیه پساب، دستگاه ونتوری، دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه مخزن سپتیک تانک و دستگاه تصفیه پساب دامداری میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی، فروش پکیج ازن ژنراتور، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج کمپروسور بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه پساب، فروش پکیج تصفیه پساب خاکستری و فروش دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج کمپروسور بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، دستگاه پمپ تزریق، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج پمپ تزریق، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه پساب، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی و خرید پکیج ونتوری می باشد. برای خرید پکیج پمپ تزریق، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی، خرید پکیج آشغال گیر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید دستگاه کلر زن و خرید shamimsharif پکیج تصفیه پساب کاغذسازی کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۰:۵۵ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه پساب صنعتی، پکیج تصفیه پساب کارخانه، دستگاه مخزن سپتیک تانک و دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و دستگاه دوزینک پمپ میتوان به شرکت شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه مخزن سپتیک تانک، فروش دستگاه تصفیه پساب کشتارگاه، فروش دستگاه کمپروسور بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش پکیج تصفیه پساب کارخانه، فروش پکیج مخزن سپتیک تانک و فروش دستگاه تصفیه پساب شهری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج ونتوری، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، پکیج تصفیه پساب خاکستری و دستگاه کلر زن را تولید نماید. در این راستا سایت shamim sharif یک از سایت های خرید پکیج کمپروسور بیمارستانی، خرید پکیج کلر زن، خرید پکیج چربی گیر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری و خرید دستگاه پمپ تزریق می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید دستگاه تصفیه پساب آبکاری، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، خرید پکیج ازن ساز، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی و خرید shamimsharif دستگاه فلومتر کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۱۰:۲۳ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج چربی گیر، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، پکیج تصفیه پساب شهری و پکیج فلومتر

شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات تصفیه پساب کاغذسازی، تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه پساب مرغداری، تصفیه پساب کارواش، تصفیه پساب خاکستری و تصفیه فاضلاب خاکستری می باشد. شرکت شمیم شریف با تولید محصولاتی همچون پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب کاغذسازی، پکیج فلومتر، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و دستگاه تصفیه پساب دامداری توانسته نقش خود در تصفیه پساب خانگی ایفا کند. از دیگر خدمات شرکت شمیم شریف میتوان به فروش پکیج زئولیت، فروش دستگاه کنترل ولو، فروش پکیج فلومتر، فروش دستگاه استاتیک میکسر، فروش پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی و فروش دستگاه تصفیه پساب مرغداری اشاره کرد. برای خرید دستگاه تصفیه پساب کارخانه، خرید پکیج کنترل ولو و خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی میتوانید با مراحعه به سایت شمیم شریف دانش بنیان shamimsharif مشاهده محصولات متنوع شرکت تصفیه پساب شمیم شریف تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری نمایید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۷:۰۰ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی، دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی و پکیج تصفیه پساب صنعتی

اگر شما هم قصد خرید پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، خرید پکیج ونتوری، خرید دستگاه ونتوری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارید میتوانید با مراجعه به سایت shamim sharif دانش بنیان یکی از تجهیزات پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج زئولیت، دستگاه تصفیه پساب مرغداری، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، دستگاه تصفیه پساب بهداشتی و پکیج تصفیه پساب نساجی را به راحتی خریداری کنید. شرکت تصفیه پساب شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب قالیشویی، تصفیه پساب کارخانه، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، تصفیه پساب مرغداری، shamimsharif تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب کشتارگاه است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری، دستگاه تصفیه پساب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی، پکیج تصفیه پساب مسکونی، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه و دستگاه تصفیه پساب صنعتی دست پیدا کند. کیفیت پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه پمپ تزریق، دستگاه کنترل ولو و دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی تضمین توسط شرکت shamim sharif تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه منهول فاضلاب، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید دستگاه ازن ژنراتور، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب نساجی و خرید پکیج فلتر شنی با خیال راحت از سایت شمیم شریف خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۱۰:۳۱ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب آبکاری، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و پکیج کلر زن

یکی از دغدغه های مهم در خرید پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب دامداری، خرید دستگاه تصفیه پساب دامداری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی، خرید دستگاه تصفیه پساب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه کلر زن یافتن شرکت معتبر است. چنانچه شما هم به دنبال پکیج زئولیت، دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، پکیج تصفیه پساب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه فاضلاب کاغذسازی و دستگاه پمپ تزریق هستید قطعا شرکت shamim sharif یکی از گزینه های پیشنهادی برای خرید پکیج آشغال گیر، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، خرید پکیج استاتیک میکسر، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه و خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری می باشد. از جمله محصولات شرکت تصفیه پساب شمیم شریف میتوان به دستگاه پمپ تزریق، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، پکیج ازن زن، پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج زئولیت اشاره کرد که به راحتی در سایت shamim sharif دانش بنیان در شمیم شریف دسترس است. شرکت شمیم شریف فروش پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی و فروش دستگاه فلومتر را به صورت حضوری و آنلاین به همراه نصب دستگاه تصفیه پساب، پکیج تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه دیفیوزر هوادهی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، دستگاه تصفیه پساب مسکونی، دستگاه فلتر شنی و پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی انجام میدهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۳۷:۵۵ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه ازن ساز، پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب بیمارستانی و پکیج آشغال گیر

اگر شما هم قصد خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، خرید دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، خرید دستگاه تصفیه پساب بهداشتی، خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و خرید پکیج تصفیه پساب مسکونی دارید میتوانید با مراجعه به سایت شمیم شریف یکی از تجهیزات دستگاه تصفیه پساب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه پساب کارواش، دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، دستگاه RO و پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری را به راحتی خریداری کنید. شرکت شمیم شریف یکی از شرکت های به نام در زمینه تصفیه فاضلاب نساجی، تصفیه پساب کشتارگاه، تصفیه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، تصفیه فاضلاب کارخانه و تصفیه فاضلاب بهداشتی است که با استفاده دانش فنی خود توانسته به فناوری پکیج کنترل ولو، دستگاه تصفیه فاضلاب، دستگاه ازن ساز، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه فلتر شنی، پکیج چربی گیر و پکیج تصفیه پساب مسکونی دست پیدا کند. کیفیت دستگاه فلومتر، پکیج فلومتر، پکیج فلتر شنی، پکیج دوزینک پمپ، پکیج تصفیه پساب کشتارگاه، پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله و دستگاه ازن ساز تضمین توسط شرکت shamim sharif تضمین شده است تا مشتریان خرید دستگاه پمپ تزریق، خرید دستگاه ازن ساز، خرید پکیج آشغال گیر، خرید پکیج تصفیه پساب، خرید دستگاه فلومتر، خرید پکیج تصفیه پساب بیمارستانی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب شیرابه زباله با خیال راحت از سایت شمیم شمیم شریف شریف دانش بنیان خرید کنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۱۸:۱۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، دستگاه فلومتر، پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و دستگاه تصفیه پساب پتروشیمی

از جمله تصفیه فاصلاب شمیم شریف شرکت های مطرح در زمینه تولید پکیج تصفیه پساب قالیشویی، پکیج تصفیه پساب مرغداری، دستگاه دیفیوزر هوادهی، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری و دستگاه کنترل ولو میتوان به شرکت shamim sharif اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش پکیج استاتیک میکسر، فروش دستگاه تصفیه پساب نساجی، فروش پکیج تصفیه پساب مسکونی، فروش پکیج تصفیه پساب قالیشویی، فروش دستگاه RO، فروش پکیج ازن ژنراتور و فروش پکیج ونتوری می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری، پکیج تصفیه پساب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب صنایع غذایی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی، دستگاه ازن زن و دستگاه زئولیت را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف یک از سایت های خرید دستگاه تصفیه پساب خاکستری، خرید دستگاه چربی گیر، خرید پکیج دیفیوزر هوادهی، خرید پکیج تصفیه پساب آبکاری، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی و خرید دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری می باشد. برای خرید پکیج تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه ازن ساز، خرید دستگاه تصفیه پساب مرغداری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب کشتارگاه، خرید پکیج تصفیه پساب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی و خرید پکیج تصفیه پساب خاکستری کافی است به سایت shamim sharif مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۵۲:۲۷ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)

دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، دستگاه ونتوری، دستگاه چربی گیر و پکیج آشغال گیر

از جمله شرکت های مطرح در زمینه تولید دستگاه ازن ژنراتور، دستگاه تصفیه فاضلاب دامداری، پکیج تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، پکیج تصفیه فاضلاب پتروشیمی، دستگاه تصفیه فاضلاب مرغداری، دستگاه تصفیه فاضلاب آبکاری و دستگاه آشغال گیر میتوان به شرکت تصفیه پساب شمیم شریف اشاره کرد. شرکت تصفیه فاضلاب شمیم شریف که یکی شرکت های پیشرو در زمینه فروش دستگاه فلومتر، فروش دستگاه ونتوری، فروش پکیج تصفیه فاضلاب، فروش پکیج تصفیه فاضلاب شیرابه زباله، فروش دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی، فروش پکیج کنترل ولو و فروش پکیج تصفیه پساب نساجی می باشد با تکیه بر توانایی های داخلی و استفاده از نخبگان آموزشی و صنعتی تواسته پکیج تصفیه فاضلاب دامداری، دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی، دستگاه تصفیه پساب خاکستری، دستگاه تصفیه پساب شیرابه زباله، دستگاه تصفیه پساب بیمارستانی، پکیج تصفیه پساب کاغذسازی و دستگاه تصفیه پساب قالیشویی را تولید نماید. در این راستا سایت شمیم شریف دانش بنیان یک از سایت های خرید پکیج تصفیه فاضلاب آبکاری، خرید پکیج تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج تصفیه فاضلاب شهری، خرید دستگاه تصفیه پساب صنایع غذایی، خرید پکیج تصفیه شرکت شمیم شریف پساب خاکستری، خرید دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری و خرید پکیج تصفیه فاضلاب کاغذسازی می باشد. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب مسکونی، خرید پکیج آشغال گیر، خرید پکیج زئولیت، خرید پکیج تصفیه فاضلاب دباغی و چرم سازی، خرید دستگاه مخزن سپتیک تانک، خرید پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی و خرید پکیج ازن ساز کافی است به سایت شمیم شریف مراجعه کنید.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۴۷:۲۶ توسط:داغداغان موضوع: نظرات (0)